Hvem er studietilbudet for?

Blimester.com tilbyr dette studiet til deg som har norsk fag- eller svennebrev i ett av de 13 byggfagene, og som ønsker å søke om Mesterbrev. Det er mulig å søke Mesterbrevnemnda om fritak for et av studiets fagområder, dersom du har tatt deler av mesterutdanningen tidligere. Informasjon om dette finner du hos Mesterbrev, "Søknad om fritak for mesterutdanningen".

Når kan jeg begynne på mesterutdanningen?

Du kan begynne på mesterutdanningen når du har bestått fagprøven eller svenneprøven. Dersom du har utenlandsk fagbrev, så må dette vurderes av NOKUT som tilsvarende det norske fagbrevet -> kontakt NOKUT for mer info. Før kursstart i faglig ledelse kreves ett års praksis i faget etter avlagt fag-/svennebrev.  Se mer på Mesterbrevs websider.

Hvem underviser?

Blimester.com er et resultat av at ni bransjeforeninger i byggenæringen ønsket å utvikle en oppdatert og moderne mesterutdanning. Derfor stiller disse bransjeforeningene med undervisningskrefter, med konkrete erfaringer rett fra byggeplassen! Lærerne har lang praktisk erfaring innen sine fag, de har selv mesterbrev og de har som oftest solid undervisningserfaring.

 

Hva koster studiet?

Mesterutdanningen fra Blimester.com koster kr. 56.000,-. Beløpet deles opp i tre, slik at du betaler for hvert semester: kr.20.000,- kr.18.000,- kr.18.000,-. Bortsett fra at du må ha din egen datamaskin, så er all undervisning og veiledning, kurslitteratur og abonnementer, caseoppgaver og eksamen inkludert i prisen.

 

Hva trenger jeg for å følge mesterutdanningen?

Du trenger en PC, helst bærbar, slik at du får tilgang til og kan bruke de læringsressursene vi legger ut på læringsplattformen vår. Læringsressurser er f.eks. bøker, beskrivelser, forklaringer, bilder, video og forelesninger som vi lager for våre deltakere. Alle læringsressursene er inkludert i deltakeravgiften. Det er en forutsetning at man er godt vant med bruk av PC og digitale verktøy.

 

Gjennomføringen av studiet

Mesterutdanningen fra Blimester er først og fremst nettbasert, men er støttet av tre fysiske helgesamlinger og en til to nettseminarer pr semester, i tillegg til nettbasert veiledning. Vi har lagt opp utdanningstilbudet slik at det er mulig å gjennomføre på 1,5 år ved siden av jobb.

Blimester.com har lagt opp et fleksibelt undervisiningsopplegg. For at undervisningen skal ligge så nært opp til din kjente hverdag som mulig, har vi tatt utgangspunkt i konkrete byggeprosjekter. All undervisning og alt arbeid du gjør i studiet vil være knyttet til et praktisk arbeid i eller rundt disse prosjektene. I fysiske samlinger og i den nettbaserte læringsplattformen vår, legger vi opp til faglig gjennomgang av de ulike temaene i byggeprosjektene. Diskusjonene og erfaringsutvekslingen fra samlingene, suppleres med gruppearbeid, egenstudier og veiledning.

Du kan gjennomføre utdanningen på deltid ved siden av at du står i jobb. Prosjektoppgavene er grunnlaget for karaktervurderingen.

Mesterutdanningen er krevende, men det er forskjell på hvilke behov for arbeidsinnsats den enkelte har. Det er derfor viktig at du setter av tid til egeninnsats i forbindelse med gjennomgang av emnene i undervisningen, med oppgaver og til arbeidet med prosjektoppgavene.

 

Hvordan gjennomføres eksamen?

Blimester benytter semesterprosjekter som eksamen. Dette innebærer at du gjennom utdanningen leverer obligatoriske prosjekter (i tillegg til enkelte andre arbeider så som case, oppgaver, prøver m.v.) som vurderes opp mot karakterer. En slik vurdering gir en bredere og dypere prøving av din mestring av læringsmålene, og er ikke nødvendigvis mindre krevende enn en mer tradisjonell «skoleeksamen».

 

Les mer på siden for "Ofte stilte spørsmål"