Personvernerklæring

gdpr.jpg
 
 

Personvernerklæring

 

1:  Innledning

Vi i Blimester er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2:  Hvilke personopplysninger samler vi om deg

Når du tas opp som student hos oss, har du allerede gjennom din søknad om til mesterutdanningen hos oss gitt oss noen informasjoner om deg og din bakgrunn slik at vi vet hvem du er, at du er kvalifisert til å delta i mesterutdanningen, og hvordan vi kan nå deg med relevant informasjon om din utdanning. Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, samler vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du søker om plass i mesterutdanningen hos oss, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Du kan i søknadsskjemaet velge å gi oss mer informasjon om deg selv, som nærmeste pårørende m.v.

 • Gjennomførings- og betalingsinformasjon: Informasjon vi får når du gjennomfører mesterutdanningen hos oss, som oppgave- og innleveringshistorikk, resultater på oppgaver og prøver, påloggingshistorikk på dine brukerkontoer som du får som student hos oss, betalingsinformasjon for det enkelte studiesemester hos oss, som hva du har betalt for, når betalingen er registrert.

 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med våre ansatte, både de i administrasjonen og våre fagveiledere, som telefoner og eposter sendt mellom oss.

 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside og læringsportaler, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.

 • Opplysninger fra partnere: Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere, som regnskapsfører. Partnerne gir oss informasjon om din betalingshistorikk opp mot de avtalte tjenester du mottar fra oss.

 • Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører.

 

3:  Hva vi bruker personopplysningene til

 Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 1. Tilby nettside og læringsplattform: Vi bruker opplysninger for å tilpasse innholdet vår nettside og læringsplattform til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside og læringsplattform slik at det er relevant for mesterutdanningen din og til hva vi tror du er interessert i.

 2. Gjennomføre informasjons- og statusutsendinger: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre din mesterutdanning, bl.a. for å sende deg relevant informasjon om studieinnhold, veiledninger, samlinger, webinarer, resultater, påmeldinger m.v.

 3. Opprette brukerkonto: Vi bruker opplysninger når du får brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon og bruksinformasjon, og for at du kan se din brukshistorikk.

 4. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.

 5. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger brukstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

 6. Markedsføring: Vi kan bruke din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg anbefalinger og informasjon fra våre samarbeidspartnere eller om nye tilbud vi utvikler. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg, med mindre du har motsatt deg dette. Hvis du ønsker det, vil vi også sende deg anbefalinger og informasjon om våre samarbeidspartneres produkter og tjenester.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 4 og 5 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre vårt mesterutdanningstilbud med tilhørende produkter og tjenester.

Det rettslige grunnlaget for formål 2, 3 og 4 er for å oppfylle vår kontrakt med deg.

Det rettslige grunnlaget for formål 5 kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette. Det kan være nødvendig for å sende deg markedsføring dersom du ikke lenger har brukerkonto hos oss, eller dersom vi sender deg markedsføring om våre samarbeidspartneres produkter/tjenester. 

 

4:  Hvem vi deler personopplysninger med

Vi kan dele personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører og regnskapsfører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Hvis du samtykker, kan vi dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere som beskrevet i ditt samtykke, slik at de kan sende deg anbefalinger og informasjon som er relevante for deg, eller slik at de kan foreta egne markedsanalyser og tjenesteutvikling.

Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling.

 

5:  Hvor lenge vi lagrer personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Opplysninger om deg: Vi sletter opplysningene når du avslutter din utdanning hos oss, eller hvis du har vært inaktiv i over 12 måneder, med mindre du ber oss om å lagre opplysninger til senere gjennomføring.

 • Kjøpsinformasjon: Vi lagrer kjøpshistorikken din (oversikt over semestre du har kjøpt adgang til) i 12 måneder i din brukerprofil. Vår regnskapsfører lagrer transaksjoner og betalingsinformasjon i 5 år i henhold til bokføringsloven. 

 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider til du avslutter din utdanning hos oss, deretter anonymiseres alle informasjoner.

 • Opplysninger fra partnere: Vi lagrer eventuell informasjon fra samarbeidspartnere så lenge du har en aktiv brukerkonto hos oss eller så lenge du har samtykket. Vi vil slette opplysningene dersom du avslutter mesterutdanningen hos oss eller brukerkontoen har vært inaktiv i 12 måneder.

 • Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav.

 • Profileringsopplysninger: Vi sletter opplysningene når du avslutter din utdanning hos oss eller brukerkontoen har vært inaktiv i over 12 måneder.

 

6:  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.

 • Oppdatere dine personopplysninger.

 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.

 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.

 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.

 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

 

7:  Cookies

Vi kan bruke cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt.

 

8:  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

 

9:  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss om vår personvernpolicy, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Atle Engholm

Telefonnummer: 22 12 02 05

E-postadresse: kontakt@blimester.com