Mesterbrevutdanningen fra Blimester.com er en solid lederutdanning for håndverkere med fag- eller svennebrev og minst ett års praksis i faget som ønsker å starte eller drive egen bedrift - eller som ønsker en faglig ledende stilling.

prosjektbasert læring

I undervisningen hos Blimester.com tar vi utgangspunkt i relevante byggeprosjekter når du bl.a. lærer om ledelse av håndverksbedrifter, byggesak, byggeplassledelse, prosjektering, faglig kalkulasjon, markedsføring, økonomistyring og krav og kriterier knyttet til den faglige utførelsen av de ulike byggearbeidene. 

utviklet av bransjen selv

Ni landsomfattende bransjeforeninger i byggenæringen står bak tilbudet, og målet er blant annet å utvikle en modernisert mesterutdanning sammen med næringen.

Hver og en av bransjeforeningene bidrar med unik erfaring og kunnskap om hva som kreves for å være mester i det enkelte byggfaget.

Lima01.jpg

et solid kompetansebevis

Mesterbrevet er et bevis på at du har viktig og ettertraktet kompetanse i byggfagene, og du blir en solid ressurs for både bedriften og kundene dine. Visste du for eksempel at mesterbrevet er et av de aktuelle kvalifikasjonsbevisene som må til for at bedriften din, eller du selv, skal kunne søke om sentral godkjenning eller erklære ansvarsrett?

Last ned mer info om mesterutdanningen, og søk nå! 

Etterspurt kompetanse i alle byggfagene

 

Solide kunnskaper om byggeprosessen, økonomi og ledelse gir mestrene en unik mulighet til å ta rollen som prosjektleder, i små og store byggeprosjekter. Mesterbrevet er et bevis på at du har viktig og ettertraktet kompetanse i byggfagene, og du blir en solid ressurs for både bedriften og kundene dine.

Blimester.com utvikler en solid mesterutdanning innenfor alle byggfagene. Dersom du har fag-/svennebrev fra et av de følgende fagområdene, og minst ett års praksis i faget, har vi et flott tilbud til deg:

 • Anleggsgartnerfaget

 • Feierfaget

 • Glassfaget

 • Kulde- og varmepumpemontørfaget

 • Maler- og byggtapetserfaget

 • Murerfaget

 • Rørleggerfaget (ikke industrirørlegger)

 • Snekkerfaget

 • Steinfaget

 • Stillasbyggerfaget

 • Tak- og membrantekkerfaget

 • Tømrerfaget

 • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

 

Hvordan kan jeg bli Mester i mitt byggfag?

 

Det er flere måter å få Mesterbrev, og avhengig av bakgrunn og praksis vil Mesterbrevnemda kunne veilede om hvilke muligheter du har.

Det vanligste er likevel å delta i et undervisningsopplegg som gir deg den kompetansen og de ferdighetene du trenger for å søke om Mesterbrev. Utdanningstilbudet fra Blimester.com gir deg det du trenger.

For å kunne søke om Mesterbrev må du i utgangspunktet:

 • ha norsk fag- eller svennebrev i det mesterfaget du søker Mesterbrev i.

 • ha arbeidet i mesterfaget i minst 2 år etter fag- eller svenneprøve

 • ha bestått eksamenene i mesterutdanningen (som du får gjennom mesterutdanningen fra Blimester.com)