velkommen fremtidige håndverksmestere over hele landet

Mesterbrev i alle byggfag

 
 

Åtte landsomfattende bransjeforeninger (BNL) har gått sammen

Fra høsten 2016 kan du ta mesterbrevutdanning over hele landet. 

Mesterbrevutdanningen er en etablerer- og lederutdanning for håndverkere som ønsker å starte egen bedrift - eller som ønsker en faglig ledende stilling i bedriften. Etter å ha tatt mesterbrevet har du en lang rekke muligheter. Myndighetene vurderer mesterbrevet som et viktig kompetansebevis innenfor byggfagene, du kan påta deg nye oppgaver med større ansvar og utvikle deg i bedriften du allerede jobber, du kan starte eget firma, eller du kan ta mer utdanning for å fordype deg i det byggfaglige. 

Hva lærer du gjennom utdanningen ved Blimester.com? 
I undervisningen hos Blimester.com vil du bl.a. lære om ledelse av håndverksbedrifter, byggesak, byggeplassledelse, prosjektering, faglig kalkulasjon, markedsføring, økonomistyring og krav og kriterier knyttet til den faglige utførelsen av de ulike byggearbeidene. 

Det vi tilbyr blir også tilgjengelig i vårt nettbaserte klasserom. Der vil du ha tilgang på undervisningsmateriell, forelesninger og på medstudenter og erfarne veiledere som du kan samarbeide og diskutere med. 

Hva og hvem er Blimester.com ?
Bransjeforeningene som står bak Blimester.com med både fag-, bransjekunnskaper og undervisningsressurser er: Byggmesterforbundet, Norske Murmestres Landsforening, Takentreprenørenes Forening, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforund, Norske Anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører, Rørentreprenørene Norge, Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund, samt Glass og Fasadeforeningen.

Blimester.com vil ha hovedkontor på Majorstua i Oslo sammen med bransjeorganisasjonene, og derigjennom ha tett kontakt med et bredt og spennende fagmiljø. 

Er du interessert i å høre mer om hva vi planlegger fra og med høsten 2016? Ta kontakt med oss! 

 
Fullt navn *
Fullt navn