Informasjon til søkere

Opptak til mesterutdanningen er avhengig av at du fyller vikårene til opptak, slik Mesterbrevnemda har bestemt. Du vil motta mer info om status på din søknad, om studietilbudet du har søkt på, om konkret oppstartsdato og oppstartssted en tid etter at du har sendt inn din søknad.

Dersom du har tidligere utdanning, f.eks. innen økonomi og ledelse, eller innen byggfaglig ledelse, så kan du søke til mesterbrevnemda (www.mesterbrev.no) om fritak for disse delene i mesterutdanningen, og vedlegge bekreftelsen fra mesterbrevnemda din søknad nedenfor.

Vi håper å se deg her hos oss til en spennende mesterutdanning, og vi ser frem til å bli kjent med deg!

Søknadsskjema

Fyll ut alle felter