Søk opptak til nytt kull nå, oppstart 09. og 10. september 2017

Mesterbrevutdanningen fra Blimester.com er en solid etablerer- og lederutdanning for håndverkere som ønsker å starte egen bedrift - eller som ønsker en faglig ledende stilling i bedriften.

prosjektbasert læring

I undervisningen hos Blimester.com tar vi utgangspunkt i relevante byggeprosjekter når du bl.a. lærer om ledelse av håndverksbedrifter, byggesak, byggeplassledelse, prosjektering, faglig kalkulasjon, markedsføring, økonomistyring og krav og kriterier knyttet til den faglige utførelsen av de ulike byggearbeidene. 

utviklet av bransjen selv

Åtte landsomfattende bransjeforeninger i byggenæringen står bak utdanningstilbudet, og bidrar med unik erfaring og kunnskap om det å være mester i byggefagene.

Høsten 2016 startet vi tilbudet om utdanning mot mesterbrev i alle byggfagene over hele landet.

Lima01.jpg

et solid kompetansebevis

Mesterbrevet gir deg en rekke muligheter. Myndighetene vurderer mesterbrevet som et viktig kompetansebevis innenfor byggfagene, du kan påta deg nye oppgaver med større ansvar og utvikle deg i bedriften du allerede jobber, du kan starte eget firma, eller du kan ta mer utdanning for å fordype deg i det byggfaglige.

Deltakeravgift kr. 49.000,-. Du trenger egen datamaskin, ellers er alle læremidler inkludert. 
Vi hadde oppstartssamling for første kull helgen 10. og 11. september for høsten 2016, og tar nå inn deltakere til nytt kull.

Neste kull i mesterutdanningen har oppstart i september 2017. Last ned mer info om mesterutdanningen, og søk nå! 

Etterspurt kompetanse i alle byggfagene

 

Som mester stiller du sterkere i konkurransen om oppdragene, og du kan bl.a. søke ansvarsrett som prosjekterende i tiltaksklasse 1 og som utførende i tiltaksklasse 2. Som mester er du en solid ressurs for både bedriften og kundene dine.

10. september 2016 startet vi opp mesterutdanning med en samling i Sørkedalsveien 9 i Oslo. Samlingen ble imidlertid videofilmet, slik at du som ikke hadde mulighet for å være med i Oslo, kan repetere hele samlingen via vår nettbaserte læringsplattform. Der kan du høre og se alt som skjedde gjennom hele samlingen.

Vi har også mulighet for å tilby tilpassede og skreddersydde opplegg for bedrifter med flere ansatte som ønsker å ta sin mesterutdanning samlet.  

Blimester.com utvikler en solid mesterutdanning innenfor alle byggfagene. Dersom du har fag-/svennebrev fra et av de følgende fagområdene, har vi et flott tilbud til deg:

 • Anleggsgartnerfaget
 • Feierfaget
 • Glassfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • Maler- og byggtapetserfaget
 • Murerfaget
 • Rørleggerfaget (ikke industrirørlegger)
 • Steinfaget
 • Stillasbyggerfaget
 • Tak- og membrantekkerfaget
 • Tømrerfaget
 • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
 

Hvordan kan jeg bli Mester i mitt byggfag?

 

Det er flere måter å få Mesterbrev, og avhengig av bakgrunn og praksis vil Mesterbrevnemda kunne veilede om hvilke muligheter du har.

Det vanligste er likevel å delta i et undervisningsopplegg som gir deg den kompetansen og de ferdighetene du trenger for å søke om Mesterbrev. Utdanningstilbudet fra Blimester.com gir deg det du trenger.

For å kunne søke om Mesterbrev må du i utgangspunktet:

 • ha fag- eller svennebrev i det mesterfaget du søker Mesterbrev i.
 • ha arbeidet i mesterfaget i minst 2 år etter fag- eller svenneprøve
 • ha bestått eksamenene i mesterutdanningen (som du får gjennom mesterutdanningen fra Blimester.com)