Ofte stilte spørsmål

Vi mottar spørsmål om mesterbrev, om skolen og om mesterutdanningen. De vanligste spørsmålene finner du her her. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du benytte skjemaet i bunnen av siden for å sende oss et nytt spørsmål.

 

Om mesterbrevet

1. Hvilke krav stilles for å få mesterbrev?

 • For å få utstedt mesterbrev kreves at du har: fag-/svennebrev i et mesterfag, praksis i faget (normalt 2 år etter fag- eller svenneprøve), bestått eksamen fra mesterutdanningen, at du er myndig og er fast bosatt i Norge. Du kan lese mer om kravene her: www.mesterbrev.no/sok-om-a-bli-mester/

2. Hvordan opprettholder jeg mesterbrevet når jeg først har fått det?

 • Etter at du har fått mesterbrevet betaler du en årlig mesteravgift til Mesterbrev. Avgiften går i sin helhet til å drifte mesterordningen, bl.a. markedsføring av mestermerket og tiltak for å hindre misbruk av det. Mesteravgiften er satt til kr. 1500,- fra 2019. Du kan lese mer på Mesterbrevs websider om bestemmelsene knyttet til mesterbrevet her: www.mesterbrev.no/for-bedrifter/for-mestere/.

 

Priser og søknader om studieplass

3. Hvilke opptakkrav gjelder for mesterutdanningen?

4. Hva koster det å gjennomføre mesterutdanningen hos Blimester?

 • Studieplass hos Blimester koster kr. 56.000,-. Dette inkluderer all undervisning og veiledning, kurslitteratur og abonnementer, caseoppgaver og eksamen. Eventuelle reiser og overnattinger i forbindelse med samlinger eller frivillige bedriftsbesøk kommer i tillegg.

5. Kan jeg dele opp betalingen av kursavgiften?

 • Ja, det er mulig å dele opp betalingen av kursavgiften. Kursavgiften deles i utgangspunktet opp i tre deler. Ønsker du ytterligere oppdeling, så er det bare å ta kontakt med oss.

6. Når er søknadsfristen for mesterutdanningen?

 • Vi praktiserer fortløpende opptak. Det betyr at vi tar inn aktuelle søkere i den rekkefølgen de søker, så sant de fyller kravene til opptak til mesterutdanningen.

7. Når kan jeg begynne på mesterutdanningen?

 • Du kan begynne på mesterutdanningen når du har bestått fagprøven eller svenneprøven. Før kursstart i faglig ledelse kreves ett års praksis i faget etter avlagt fag-/svennebrev.  Se mer på Mesterbrevs websider.

 

Varighet og gjennomføring av mesterutdanningen

8. Er det mulig å ta mesterbrevet på et år?

 • Hos Blimester er Mesterutdanningen er lagt opp for å kunne gjennomføres ved siden av jobb. Vi anbefaler ikke å bruke mindre enn 1,5 år på gjennomføringen, og derfor tilrettelegger vi ikke for dette. Erfaringsmessig bruker de fleste mellom ett og et halvt, og to år på gjennomføringen.

9. Hvor lang tid må jeg regne med å bruke på hele mesterutdanningen?

 • Utdanningen er lagt opp slik at det skal være mulig å gjennomføre den ved siden av ordinær jobb, og typisk bruker de fleste mellom ett og et halvt, og to år på gjennomføringen. Mesterutdanningen er krevende, men det er forskjell på hvilken arbeidsinnsats den enkelte må legge i den. Det er derfor viktig at du setter av tilstrekkelig med tid til egeninnsats i gjennomgang av emnene i undervisningen, oppgaver, gruppearbeid og med prosjektoppgavene.

10. Hvor mye datakunnskaper trenger jeg for å følge mesterutdanningen?

 • Det trengs ikke avanserte forkunnskaper i data for å følge denne mesterutdanningen, men man bør være godt vant med bruk av PC og ha en viss interesse av digitale løsninger. Studiet er lagt opp til å være digitale, man har ingen bøker , men alle læremidler er tilgjengelig via PC og den læreplattformen Blimester bruker. De fysiske samlingene streames slik at man har mulighet til å følge undervisningen fra egen PC hjemme. Videoleksjoner er en del av læremidlene. Du vil få en innføring i aktuelle systemer og programmer som en del av mesterutdanningen.

11. Hvor mange er det i klassen/gruppen?

 • Vi bruker begrepet "kull" i vår mesterutdanning, og alle deltakere i ett kull følger samme undervisning og fremdrift. Kullene varierer i størrelse, men vi har kull som har fra 35 til 60 deltakere. Siden mye av utdanningen leveres via elæringsplattformen vår, vil ikke gruppestørrelse ha mye å si for deg og din opplevelse av gjennomføringen. Deltakerne kommer fra hele landet, og tidligere studenter har meldt at det ikke har vært noe problem å skaffe seg en lokal eller webbasert samarbeidsgruppe.

12. Hvordan er undervisningen lagt opp?

 • Mesterutdanningen fra Blimester er lagt så nær den kjente arbeidslivshverdagen som mulig. Alle læringsaktiviteter tar derfor utgangspunkt i konkrete byggeprosjekter. All undervisning og arbeid i utdanningen er knyttet til disse prosjektene. Lærestoffet, diskusjonene og veiledningen får du gjennom den nettbaserte læringsplattformen vår, mens fysiske samlinger brukes til å diskutere byggfaglige problemer og å dele erfaringer på tvers av fagene.

13. Er det samlinger i mesterutdanningen?

 • Det er 3 helgesamlinger i semesteret slik at du slipper å ta fri fra jobben for å delta. Samlingene gjennomføres sentralt i Oslo. Samlingene blir video overført (strømmet) og de blir lagt ut på læringsplattformen vår.

14. Hvor lenge varer hver samling?

 • Vi har tre samlinger i semesteret i helger. Samlingene starte lørdag formiddag kl. 10:00 og avsluttes søndag ettermiddag innen kl. 15:00. Dersom noen samlinger gjennomføres på andre tider enn dette vil du få informasjon om det i god tid.

15. Hvilke bøker følger med i mesterutdanningen?

 • Blimester tilbyr en «papirløs» mesterutdanning, hvor hovedsaklig PC og eventuelt nettbrett og mobiltelefon erstatter de fysiske fagbøkene.

16. Foregår undervisningen på dag- eller kveldstid?

 • Samlingene foregår utenfor ordinær arbeidstid, slik at du slipper å ta deg fri fra jobben eller bruke feriedager for å gjennomføre utdanningen. Hoveddelen av undervisningen foregår på den nettbaserte elæringsplattformen vår, mens fysiske samlinger legges til helgedager. Slik kan du selv planlegge et opplegg som passer deg og din arbeids- og livssituasjon.

17. Hvordan gjennomføres eksamen?

 • Gjennom utdanningen leverer du obligatoriske arbeider (oppgaver, prøver m.v.) som forbereder deg på semesterprosjektet. Prosjektet er eksamen og gjennomføres hjemme over en periode. Det gjennomføres ett prosjekt for hvert semester.

18. Hvor mange ganger i uka er det undervisning?

 • Siden mye av selve undervisningen foregår via vår nettbaserte elæringsplattform, er det du som bestemmer hvor mange dager i uka du ønsker å bruke på utdanningen. Mesterutdanningen er krevende, men det er forskjell på hvilken arbeidsinnsats den enkelte må legge i den. Det er derfor viktig at du setter av tilstrekkelig tid til egeninnsats i gjennomgang av emnene i undervisningen, oppgaver, gruppearbeid og prosjektoppgavene. Det er tre helgesamlinger i semesteret; se spørsmål 14.

 

Studiepoeng og studielån

19. Gir mesterutdanningen studiepoeng?

 • Nei, per i dag gir ikke mesterutdanningen studiepoeng. Det er initiativ i gang for å gjøre utdanningen poenggivende. Dette er et langsiktig arbeid, og et ønske om å oppnå studiepoeng bør derfor ikke være grunnen for å velge mesterutdanning.

20. Er det mulig å få studielån?

 • Det er per i dag ikke mulig å få studielån i Statens Lånekasse for Utdanning for mesterutdanningen.

 

Fritak fra deler av utdanningen og bytte av studiested

21. Er det mulig å få fritak for deler av mesterutdanningen dersom jeg har annen, lignende utdanning fra tidligere?

22. Hvor i landet kan jeg følge mesterutdanningen fra Blimester?

 • Vi gjennomfører samlingene i Oslo. Det meste av mesterutdanningen gjennomføres på den nettbaserte elæringsplattformen vår. Det fysiske studiestedet har dermed mindre betydning for muligheten til å gjennomføre mesterutdanningen hos Blimester.


Andre spørsmål?